Co robić warunki słaby dolar i silny dolar

Co robić warunki słaby dolar i silny dolar
Terminy te, słaby dolar i silny dolar są definicje stosowane na rynku walutowym w celu opisania względną wartość i siłę dolara amerykańskiego wobec innych walut.Silny dolar oznacza sytuację, kiedy dolar wzrośnie do takiego poziomu wobec innych walut, który znajduje się blisko historycznie wysokich kursów innych walut w stosunku do dolara. Na przykład, kursu wymiany USA i w Kanadzie różnią się w zakresie od 0,6 CAD / USD i 1,1 CAD / USD; jeśli obecny kurs wynosi 0,7 USD / CAD, dolar amerykański jest uważany za słaby i silny dolar kanadyjski. Silny dolar amerykański, z drugiej strony, to taki, który jest notowany na historycznie wysokich poziomach, na przykład, w tempie 1,1 CAD / USD.wzmocnienie i osłabienie względem mają ten sam kontekst, ale są związane ze zmianami w Stanach Zjednoczonych przez pewien okres czasu. Umocnienie dolara oznacza sytuację, w której dolara wzrosła w stosunku do wartości innych walut. Oznacza to, że dolar może teraz kupić więcej walucie obcej niż to było wcześniej. Osłabienie dolara jest sytuacja odwrotna, co oznacza, że ​​dolar amerykański spadł na wartości wobec innych walut - i jest obecnie dolara można kupić mniej waluty obcej.

Warunki silne, słabe, wzmocnienia i osłabienia mogą być stosowane w odniesieniu do każdej waluty.