Poznanie - najwyższa forma odbicie obiektywnej rzeczywistości - studopediya

Powszechne i różni się w pojmowaniu artystycznej i naukowej wiedzy o świecie: specyfika przedmiotu, celów, form.

Poznanie - najwyższa forma odbicie obiektywnej rzeczywistości.Wiedza sztuka ma pewne cechy, są ko-Tora - w sposób holistyczny, zamiast wyświetlania rozczłonkowane świat, a zwłaszcza cztery-Lovek na świecie. Dzieło sztuki opiera się na obrazie, a nie na koncepcji: oto myśl ubrana jest w „żywej osoby” i postrzegania rozumianego w postaci widocznych zdarzeń. Dziedziny, w celu przejęcia i wyrażają zjawiska, które nie mogą ulegać ekspresji i zrozumiałe dla innych środków. Kolejny charakterystyczny punkt poznania artystycznego - wymóg oryginalności, nieuchronnie nieodłącznym dzieje-w miejscu. Oryginalność dzieła sztuki ze względu na rzeczywistą unikatowy, wyjątkowość jego temat i obiekt. Jest to główny sposób kontrastuje artystyczny naukowe. W tej dziedzinie mogą być fikcją, wprowadzenie przez artystę, co to jest w tej formie, nie było i pewnie nie będzie obowiązywać. Świat popełniane voobra-zheniem powtarza świecie rzeczywistym. tak więc:- Dążenie do ważności, obowiązkowe uzasadnienie każdy nominowany
stanowisko.
- Dążenie do obiektywizmu.
- Chęć odkrywania zjawisk natury jako bardziej szczegółowe, jak to możliwe.
- Orientacja na powszechność konkluzji - uniwersalizm. Pozornie, ta funkcja nauki
Jest on wyrażony w preparacie prawa.
- Pragnienie systematicity.

Głębokie wspólnego - idea orientacji w świecie. Kluczem w tym życiu, i wiedzy naukowej uczy, dostępność, czyli Uznanie już znane.

Pytanie 4. Pojęcia wizerunku artystycznego i jego funkcji. Rodzaje uogólnienia u literature're typowania, idealizacji. Rola literatury w tworzeniu hud.obraza. Poznawcze, vospit. zamieniane i wartości estetycznych.

obraz artystyczny - jest złożonym zjawiskiem, które wiąże się z jednostki i ogólnej charakterystyki i typowy. Wszelkie cienkie. arr. charakteryzuje uogólnione przez indywidualność. Podstawą uogólnień realistyczny malarz. Metody - pisze, reprodukcji życia, podczas którego właściwości jego skutki są przesadzone wyraz w swoich nowych fikcyjnych cech osobowości. Uogólnienie najlepszy lub wyjątkowe, z punktu widzenia pisarza, diabeł jest idealizacja.

XO Nosi ona nieocenioną wartość estetyczną. On zawsze łączy obiektywność i subiektywność, nie zamkniętych tematów na każdym XO dla niego posiada elementy symbolizacji (w świetnie. lub mniej). XO obraz może wywoływać pewne rodzaje zachowań. Zwykle, w każdym cienkie. sposób przewidziany konkretny motyw. Z kolei poprzez wspólny estetycznych Systems funkcja X.. objawia swą wartość poznawczą, potężny edukacyjną i transformacyjny, polityczny, moralny wpływ na ludzi.Podobne artykuły